Kungörelser
25.04.2019

Bildningsdirektörens beslutsförteckning – svenskspråkiga skolväsendet

Bildningsdirektörens beslutsförteckning 23.1.2019-1.4.2019 §4 - §42 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 25.4.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Beslutsförteckning

Anvisning för begäran om omprövning

Gå till "Kungörelser"