Kungörelser
29.01.2019

Bildningsdirektörens beslutsförteckning, svenskspråkiga skolväsendet, 03.10.2018-29.01.2019 §118- §

Bildningsdirektörens beslutsförteckning 03.10.2018-29.01.2019 §118- § 6/2019 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 29.01.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

file:///I:/Bildningsdirektörens/Bildningsdirektör.pdf

file:///I:/Bildningsdirektörens/Begäranomprövningsv.pdf

file:///I:/Bildningsdirektörens/Oikaisuvaatimusohje.pdf

Gå till "Kungörelser"