Kungörelser
02.11.2018

Bildningsdirektörens beslutsförteckning 29.6 – 15.10.2018 § 53-82, finskspråkiga skolväsendet

Beslutsförteckning (pdf, 127 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 109 kb)

Gå till "Kungörelser"