Kungörelser
02.11.2018

Bildningsdirektörens beslutsförteckning 14.6-20.9.2018 §58-112, svenskspråkiga skolväsendet

Bildningsdirektörens beslutsförteckning (pdf, 129 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 109 kb)

Gå till "Kungörelser"