Kaupunginjohtajan tervehdys

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 valmistaudumme tulevaisuuteen

 

Kristiinankaupunki valmistautuu Sote 2019 jälkeiseen aikaan uudistamalla organisaatiota ja toimintatapoja, parantamalla keskeistä palveluinfraa sekä satsaamalla elinkeinojen kehittymiseen. Kuntien tärkeimmät tehtävät vuodesta 2019 eteenpäin ovat osaaminen ja sivistys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työllisyyden hoito ja edistäminen, liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu sekä yleiset palvelut (=keskushallinto). Kiteytettynä kehitys, koulutus ja kaavoitus, ts. kunnan elinvoiman varmistaminen. Kaupunki haluaa jatkaa hyvän asumisen, turvallisen kasvamisen ja sitkeän yrittäjyyden paikkakuntana. Näinä muutoksen aikoina keskitymme oleelliseen ja tuotamme kuntalaisten palvelut tarvelähtöisesti. Muutamien rakennemuutosvuosien jälkeen nyt ylijäämäinen talous mahdollistaa myös kehittämiseen satsaamisen ja toimii puskurina tulevaisuuteen.

Energia-alaan liittyviä hankkeita on meneillään, kuten Metsälään vuoden 2017 lopulla valmistuvat EPV Tuulivoima Oy:n 34 tuulivoimalaa. Valmistuttuaan luovat tuulivoimaloiden huolto- ja ylläpitotehtävät työpaikkoja ja liiketoimintaa. Kaupungin yrityksistä mainittakoon mm. metallin- ja puun jatkojalostusta harjoittavat yritykset ja perunanviljely. Perunaa ja myös muita elintarvikkeita viedään muualle Suomeen. Matkailu ja palvelut työllistävät yhä useampia. Kaupunkiin on perustettu uusia palvelualan yrityksiä. Useilla yrityksillä on tulevaisuuteen tähtääviä laajennus- ym. suunnitelmia. Kaupungin elinkeinokeskus auttaa yrityskenttää ja yrittäjäksi aikovia sekä eri hankkein vahvistaa elinkeinojen kilpailukykyisyyttä. Sukupolvenvaihdokset, yrittäjyys ja myös eläköitymiset luovat uusia työpaikkoja. Työpaikkaomavaraisuus on yksi Pohjanmaan korkeimmista.

Ajankohtaisia rakennushankkeita vuonna 2017 ovat mm. ruotsinkielisen ala-asteen peruskorjaus, kaupungin asuntoyhtiön rivitalohanke sekä kevyen liikenteen väylät Lapväärtissä. Kristinakodin peruskorjaus- ja laajentaminen käynnistyi huhtikuussa valmistumisen tavoiteaikataulun ollessa toukokuu 2018.  Kansainväliseen Cittaslow –verkostoon kuuluva merellinen Kristiinankaupunki  on haluttu asuinpaikka. Cittaslow tarkoittaa aitojen asioiden arvostusta, yhteisöllisyyttä ja harkittua kehittämistä. Ilahduttavaa on lukuisten asukkaiden ja yhteisöjen aktiivinen toiminta viihtyisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kaupunki tuottaa hyvinvointi-, koulutus- ja yhdyskuntarakentamisen palvelut suomeksi ja ruotsiksi. Kaupungista löytyvät aktiviteetit ja tapahtumat eri vuodenaikoihin auttavat  virkistymään. 

Monikielisessä Kristiinankaupungissa on totuttu elämään sulassa sovussa meren, naapurikuntien ja -maakuntien Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan yhtymäkohdassa. Yhteistyö naapureiden ja maakunnan kuntien kanssa on jatkuvaa, ja tiivistyvän yhteistyön tiellä haluamme jatkaa kaupungin elinvoiman kehittämistä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 kaupungissa on monenlaista ohjelmaa ja tarjontaa.  Kaupunki, yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset asukkaat ovat aktiivisesti toteuttamassa juhlavuoden tapahtumia.

Toivon kaikille tulevaisuuteen katsomista, voimia ja innostusta muutoksissa!

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr

Kaupunginjohtaja

Päivitetty 08.06.2017, Kello 09.00, Kajsa Snickars.