Kaupunginjohtajan tervehdys

Kristiinankaupunki 2018 - toimiva palvelu on muuttohoukutin

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden jälkeen on käynnistetty vuoden 2018 toiminnot. Sote- ja maakuntauudistuksessa (sote-maku) tavoittelemme kaupungin ja sen asukkaiden palvelujen kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja.  Käytännön toteutumaan vaikuttavat sote-makulakien lopulliset sisällöt ja maakunnan tahtotila järjestää maakunnan koko väestön palvelut asiakaslähtöisesti mm. pitkät etäisyydet huomioiden. Kristiinankaupungin sote-palvelut tuotetaan nykyisin laadukkaasti ja tehokkaasti. Meneillään olevat investoinnit parantavat laatua entisestään. Näillä näkymin uusi sote-maakunta -rakenne käynnistyy 1.1.2020, jolloin koulutus on suurin palvelualue. Se, yhdessä yhdyskuntarakentamisen ja vapaa-ajanpalveluiden kanssa, on seuraavaksi erikoisfokuksessa. Hyvin toimivat lähipalvelut kaksi/monikielisinä yhdessä turvallisuuden ja viihtyisyyden kanssa ovat myös muuttohoukutin.

Kaupungin verotulojen lisääntyminen vuonna 2017 kertoo nousukaudesta ja kasvusta, mikä kahdeksan taantuman vuoden jälkeen on niin meillä kuin koko Suomessa tervetullutta.  Myönteisen vireen toivotaan jatkuvan mahdollisimman monta vuotta. Yritystemme eri suunnitelmat ja avaukset kertovat tulevaisuuden uskosta. Kaupungin elinkeinoyhtiöllä on meneillään yrityselämää hyödyntäviä ja kaupungin elinvoimaa tukevia hankkeita, kuten sukupolvenvaihdoshanke ja hanke uusien toimintojen löytymiseksi PVO:n alueelle Karhusaaren satamaan. Monet seikat vaikuttavat asioissa edistymiseen ja energia-alan toimijoiden investointipäätöksiin, kuten EU:n lopulliset päätökset metsien hiilinieluista.

 EPV:n  34 voimalan tuulivoimahanke Metsälässä on loppusuoralla, ja muita tuulivoimahankkeita on  lähtökuopissa.  Maanomistajat hyötyvät vuokratessaan voimaloille maitaan. Välilliset vaikutukset esimerkiksi kiinteistöverojen kautta ovat tuntuvat.

Kaupungin palvelulaitosten liittäminen hakkeella toimivaan kaukolämpöön vuonna 2016 oli ympäristöteko, joka myös on järkeistänyt lämmityskuluja.  

Nyt talouden ja toiminnan sopeuttamis- ja uudistamisvuosien jälkeen on kaupungin talous stabiili ja ylijäämäinen. Sopeuttamisvuodet eivät olleet helppoja henkilöstölle, joka samaan aikaan teki töitä isojen asioiden parissa. Kaupunki on vahvistanut voimavaroja henkilöstön hyvinvointiin ja työviihtyvyyteen, ja mm. esimieskoulutukseen satsataan. Henkilöstö tekee merkityksellistä työtä asukkaiden eteen, useimmiten kasvokkain tapahtuvana ’käsityönä’.  Vakaa talous antaa hieman pelivaraa kehittämiseen  -  taloudesta on toki pidettävä edelleen hyvää huolta. Se  helpottaa myös seuraavan taantuman yli pääsemistä. Hyvä talous toimii houkuttimena ja hillitsee veroprosentin nousua.

Kaupungin strategiaa päivitetään uuden kuntalain mukaiseksi, sittemmin vuoden 2018 aikana käytäntöön jalkautettavaksi.  Strategiassa korostuvat elinkeinojen kehittäminen ja palveluiden turvaaminen paikkakunnalla – aivan asukkaiden tulevaisuuden kehittämiskohteista esittämien mielipiteiden mukaisesti.  Voimme kasvaa omiin vahvuuksiimme luottaen. Vahvuuksien nykyistä vaikuttavammassa käyttöönotossa riittää tehtävää vähäksi aikaa.    Toivon meidän kaikkien voivan tuoda ulos myönteistä ja tulevaisuussuuntautunutta viestiä kaupungistamme.

 

 

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr

Kaupunginjohtaja

Päivitetty 16.01.2018, Kello 18.43, Jari Turunen.