Kaupunginjohtajan tervehdys

Kristiinankaupunki 2018 – toimivat palvelut myös jatkossa


Kristiinankaupunki jatkaa palveluidensa kehittämistä ja valmistautumista meneillään olevien valtakunnallisten uudistusten jälkeiseen aikaan. Tällöin kunnan toimintoihin (kesäkuun 2018 alussa olevin tiedoin) kuuluvat koulutus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, kunnan elinvoima, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja työllisyyden hoitaminen sekä maankäyttö ja tekniset palvelut. Kaupungin strategiaa päivitetään vuoden 2018 aikana käytäntöön jalkautettavaksi. Strategiassa korostuvat elinkeinojen kehittäminen ja palveluiden turvaaminen paikkakunnalla – aivan asukkaiden tulevaisuuden kehittämiskohteista esittämien mielipiteiden mukaisesti.

Valtuuston pidemmän aikavälin strategiset linjaukset, vakaa talous, henkilöstö-, elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat luovat pohjan tulevaisuuden tekemiselle. Kaupunkia ja sen palveluita kehitettäessä varmistetaan kuntalain mukaisesti asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, ja merkittävien päätösten kohdalla selvitetään asukkaiden/osallisten mielipiteet ennen päätöksentekoa. Tulevista tavoitteista tärkeimpiä ovat kaupungin elinvoiman lisääminen, uudistuvat ja uudet työpaikat sekä osuva kaavoitus. Näissä onnistumisella voidaan vaikuttaa myönteisesti kaupungin asukaslukuun. Paluumuuttajien ja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi laaditaan vuonna 2018 toimintasuunnitelma.

Kaupungin verotulojen lisääntyminen kertoo nousukaudesta ja kasvusta. Myönteisen vireen toivotaan jatkuvan mahdollisimman monta vuotta. Yritystemme eri suunnitelmat ja avaukset kertovat tulevaisuuden uskosta. Kaupungin elinkeinoyhtiöllä on meneillään yrityselämää hyödyntäviä ja kaupungin elinvoimaa tukevia hankkeita, kuten sukupolvenvaihdoshanke ja hanke uusien toimintojen löytymiseksi PVO:n alueelle Karhusaaren satamaan. Yritysten, yhteisöjen ja kaupungin sekä työssäkäyntialueen rekrytoinnit avaavat uusia työtilaisuuksia. EPV:n Metsälän tuulivoimahankkeen valmistumisen jälkeen on muita tuulivoimahankkeita lähtökuopissa. Maanomistajat hyötyvät vuokratessaan voimaloille maitaan. Välilliset vaikutukset esimerkiksi kiinteistöverojen kautta ovat tuntuvat.

Omiin vahvuuksiimme luottaen ja uhkakuvia torjuen säilytämme elinvoimamme ja vireytemme. Työt jatkuvat, uuden kaupunginjohtaja Mila Segervallin luotsaamana käytännössä elokuusta 2018 lähtien, jolloin luovutan viestikapulan Milalle.

Tulevaisuuden uskoa meille kaikille ja oikein suotuisaa kesää!

Riitta El-Nemr
kaupunginjohtaja

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr

Kaupunginjohtaja

Päivitetty 06.06.2018, Kello 14.33, Jari Turunen.