Varhaiskasvatus

Hei, ja tervetuloa Kristiinankaupungin varhaiskasvatus

Kristiinankaupungissa on 4 kunnallista päiväkotia, päiväkodeissa olevien lasten määrä on tällä hetkellä noin 300. Kunnassa on omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia ja 2 ryhmäperhepäiväkotia.Päivähoitoa tarjotaan sekä suomen- ja ruotsinkielellä. Iltapäivätoiminta esikoululaisille ja 1- 2 luokkalaisille järjestetään päiväkodeissa

Varhaiskasvatusjohtaja: Annika Heikkilä puh. 040-566 6018

Toimistosihteeri: Sarah Grannas puh. 040-5743116

Erityislastentarhanopettaja: Mia Rosengård,puh. 0400-166 240

Varhaiskasvatussuunnitelma (2017)

 

 


Päivähoitohakemus

Päivähoitopaikkojen hakemusajat ilmoitetaan paikallislehdissä keväällä. Päivähoitopaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden, hakemus on täytettävä ja jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Jos päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve saada nopeasti päivähoitopaikka johtuu siitä, että jompikumpi tai molemmat vanhemmista ovat saaneet työpaikan, ovat aloittaneet opiskelut tai uudelleenkoulutuksen, hakemus on täytettävä ja jätettävä mahdollisimman pian, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Hakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja lastenhoidonjohtajalta tai tästä Päivähoitohakemus. Hakemuslomake jätetään lastenhoidon johtajalle tai siihen päivähoitopaikkaan, josta ensisijaisesti haetaan hoitopaikkaa.

Päiväkotien johtajat vastaavat päiväkodin toimintaa koskeviin kysymyksiin ja lastenhoidonjohtaja perhepäivähoitoa ja muuta päivähoitoa koskeviin kysymyksiin.

Päivähoitomaksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, laskutuksen puhelinnumero 040-5743116.

Päivähoidon päättyessä on päivähoitopaikka sanottava irti kirjallisesti, perhepäivähoidossa 60 kalenteripäivää ja päiväkodeissa 2 viikkoa ennen hoidon päättymistä.

Erityislastentarhanopettaja

Mia Rosengård, puh. 0400-166 240  Sähköposti  mia.rosengard@krs.fi

 

Erityislastentarhanopettaja työskentelee lapsiryhmien ja yksittäisten, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Lapsilla voi olla esim. ongelmia motoriikan, puheen kehityksen, keskittymisen,
viivästyneen kehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen suhteen ja käyttäytymishäiriö sekä erilaisia
diagnooseja.

 nalletkeinu2

Mia testaa ja kartoittaa lasten ongelmat voidakseen antaa oikeanlaista tukea ja laatii erityispedagogisia ohjelmia yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan, vanhempien, neuvolan ja terapeuttien kanssa.

Sekä vanhemmat että päivähoitohenkilökunta voivat ottaa yhteyttä ja keskustella lasten erityistuen tarpeesta ja teemme yhdessä parhaamme, jotta lapset kasvaisivat, kehittyisivät ja oppisivat mahdollisimman hyvin.

Päivitetty 14.03.2019, Kello 15.26, Sarah Grannas.