Varhaiskasvatus

Päivähoito Kristiinankaupungissa                   
Päivähoitohakemus
Aamu- ja iltapäivähoitohakemus
Varhaiskasvatussuunnitelma (2017)


Kristiinankaupungissa on 4 kunnallista päiväkotia, päiväkodeissa olevien lasten määrä on tällä hetkellä noin 300. Kunnassa on omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia ja 2 ryhmäperhepäiväkotia.Päivähoitoa tarjotaan sekä suomen- ja ruotsinkielellä. Iltapäivätoiminta esikoululaisille ja 1- 2 luokkalaisille järjestetään päiväkodeissa

Varhaiskasvatusjohtaja: Annika Heikkilä puh. 040-566 6018

Erityislastentarhanopettaja: Mia Rosengård,puh. 0400-166 240

Muu toiminta lapsille ja vanhemmille

Tietoja päivähoitoyksiköistä saa kunkin päiväkodin johtajalta/ryhmäperhepäiväkodin vastaavalta ryhmäperhepäivähoitajalta. sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi:

Ryhmäperhepäiväkodit:

Pupula, Kirkkokatu 3,
64100 Kristiinankaupunki
puh.  040 357 2017 / Arja Siili

Lilliputt, Myrkyntie 138,
64140 Tiukka, puh.
040 357 8041 / Jutta Jukarainen

 Lilliputt 2

 

 

PÄIVÄKODIT

Kristiinankaupungin päiväkoti, Hanna Smeds, puh. 040-5315570

Vekkula: 040 359 3877

Isojen puoli: 040 183 7029IMG 15

Pienten puoli:040 359 4027

Lapväärtin päiväkoti,

Ann-Louise Toivonen  puh.040- 350 0230

Isojen puoli:040 356 5804

Pienten puoli: 040 149 5012

Nallet: 040 487 7024


Dagsmarkin päiväkoti, Ann-Kristin Lillhannus, puh.040 487 6328 / dagsmark.daghem@krs.fi


Härkmeren päiväkoti,  Gunilla Heinonen puh.040 183 1995

 

PERHEPÄIVÄHOITAJAT: Annika Heikkilä 040 566 6018 

 

Päivähoitohakemus

Päivähoitopaikkojen hakemusajat ilmoitetaan paikallislehdissä keväällä. Päivähoitopaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden, hakemus on täytettävä ja jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Jos päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve saada nopeasti päivähoitopaikka johtuu siitä, että jompikumpi tai molemmat vanhemmista ovat saaneet työpaikan, ovat aloittaneet opiskelut tai uudelleenkoulutuksen, hakemus on täytettävä ja jätettävä mahdollisimman pian, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Hakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja lastenhoidonjohtajalta tai tästä Päivähoitohakemus. Hakemuslomake jätetään lastenhoidon johtajalle tai siihen päivähoitopaikkaan, josta ensisijaisesti haetaan hoitopaikkaa.

Päiväkotien johtajat vastaavat päiväkodin toimintaa koskeviin kysymyksiin ja lastenhoidonjohtaja perhepäivähoitoa ja muuta päivähoitoa koskeviin kysymyksiin.

Päivähoitomaksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, laskutuksen puhelinnumero 06-221 6225.

Päivähoidon päättyessä on päivähoitopaikka sanottava irti kirjallisesti, perhepäivähoidossa 60 kalenteripäivää ja päiväkodeissa 2 viikkoa ennen hoidon päättymistä.

Erityislastentarhanopettaja

Mia Rosengård, puh. 0400-166 240  Sähköposti  mia.rosengard@krs.fi

 

Erityislastentarhanopettaja työskentelee lapsiryhmien ja yksittäisten, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Lapsilla voi olla esim. ongelmia motoriikan, puheen kehityksen, keskittymisen,
viivästyneen kehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen suhteen ja käyttäytymishäiriö sekä erilaisia
diagnooseja.

 nalletkeinu2

Mia testaa ja kartoittaa lasten ongelmat voidakseen antaa oikeanlaista tukea ja laatii erityispedagogisia ohjelmia yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan, vanhempien, neuvolan ja terapeuttien kanssa.

Sekä vanhemmat että päivähoitohenkilökunta voivat ottaa yhteyttä ja keskustella lasten erityistuen tarpeesta ja teemme yhdessä parhaamme, jotta lapset kasvaisivat, kehittyisivät ja oppisivat mahdollisimman hyvin.

Päivitetty 04.02.2018, Kello 15.55, Annika Heikkilä .