Varhaiskasvatus

Päivähoito Kristiinankaupungissa

Hakemus: Esikoululaisten aamu-ja iltapäivähoito
Hakemus: Koululaisten aamu-ja iltapäivähoito
Hakemus: Päivähoitohoito
Varhaiskasvatussuunnitelma (2017)


Kristiinankaupungissa on 4 kunnallista päiväkotia, päiväkodeissa olevien lasten määrä on tällä hetkellä noin 300. Kunnassa on omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia ja 2 ryhmäperhepäiväkotia.Päivähoitoa tarjotaan sekä suomen- ja ruotsinkielellä. Iltapäivätoiminta esikoululaisille ja 1- 2 luokkalaisille järjestetään päiväkodeissa

Varhaiskasvatusjohtaja: Annika Heikkilä puh. 040-566 6018

Erityislastentarhanopettaja: Mia Rosengård,puh. 0400-166 240

 

Tietoja päivähoitoyksiköistä saa kunkin päiväkodin johtajalta/ryhmäperhepäiväkodin vastaavalta ryhmäperhepäivähoitajalta. sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi:

Ryhmäperhepäiväkodit:

Pupula, Kirkkokatu 3,
64100 Kristiinankaupunki
puh.  040 357 2017

Johtaja Hanna Smeds, puh. 040-5315570

 Lilliputt 2

 

 

PÄIVÄKODIT

Kristiinankaupungin päiväkoti, Johtaja Hanna Smeds, puh. 040-5315570

KOALA ( 3 - 4 vuotiaat ) puh. 040 359 3877

ZEBRA ( 5 vuotiaat ) puh. 040 183 7029

PANDA ( 1 - 2 vuotiaat ) puh. 040 359 4027

LILLIPUTT ( 1 - 5 vuotiaat ) Tiukassa 040 357 8041

 

Lapväärtin päiväkoti, vt Johtaja Sarah Sundblom puh 040-1418316

IMG 15

ORAVAT puh. 040 149 5012

RÄVARNA puh. 040 356 5804

BJÖRNARNA puh. 040 487 7024

 

 


Dagsmarkin päiväkoti, 

vt Johtaja Sarah Sundblom puh 040-1418316

puh. 040-4876328

dagsmark.daghem@krs.fi


Härkmeren päiväkoti, vt Johtaja Sarah Sundblom puh 040-1418316

puh.040 183 1995

 

PERHEPÄIVÄHOITAJAT: Annika Heikkilä 040 566 6018 

 

Päivähoitohakemus

Päivähoitopaikkojen hakemusajat ilmoitetaan paikallislehdissä keväällä. Päivähoitopaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden, hakemus on täytettävä ja jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Jos päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve saada nopeasti päivähoitopaikka johtuu siitä, että jompikumpi tai molemmat vanhemmista ovat saaneet työpaikan, ovat aloittaneet opiskelut tai uudelleenkoulutuksen, hakemus on täytettävä ja jätettävä mahdollisimman pian, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Hakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja lastenhoidonjohtajalta tai tästä Päivähoitohakemus. Hakemuslomake jätetään lastenhoidon johtajalle tai siihen päivähoitopaikkaan, josta ensisijaisesti haetaan hoitopaikkaa.

Päiväkotien johtajat vastaavat päiväkodin toimintaa koskeviin kysymyksiin ja lastenhoidonjohtaja perhepäivähoitoa ja muuta päivähoitoa koskeviin kysymyksiin.

Päivähoitomaksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, laskutuksen puhelinnumero 040-5743116.

Päivähoidon päättyessä on päivähoitopaikka sanottava irti kirjallisesti, perhepäivähoidossa 60 kalenteripäivää ja päiväkodeissa 2 viikkoa ennen hoidon päättymistä.

Erityislastentarhanopettaja

Mia Rosengård, puh. 0400-166 240  Sähköposti  mia.rosengard@krs.fi

 

Erityislastentarhanopettaja työskentelee lapsiryhmien ja yksittäisten, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Lapsilla voi olla esim. ongelmia motoriikan, puheen kehityksen, keskittymisen,
viivästyneen kehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen suhteen ja käyttäytymishäiriö sekä erilaisia
diagnooseja.

 nalletkeinu2

Mia testaa ja kartoittaa lasten ongelmat voidakseen antaa oikeanlaista tukea ja laatii erityispedagogisia ohjelmia yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan, vanhempien, neuvolan ja terapeuttien kanssa.

Sekä vanhemmat että päivähoitohenkilökunta voivat ottaa yhteyttä ja keskustella lasten erityistuen tarpeesta ja teemme yhdessä parhaamme, jotta lapset kasvaisivat, kehittyisivät ja oppisivat mahdollisimman hyvin.

Päivitetty 30.01.2019, Kello 13.10, Sarah Grannas.