Utbildningsprojekt för invandrare

Information om kurser våren 2017 har publicerats

Kristinestads Medborgarinstituts utbildningsprojekt erbjuder i samarbete med Kristinestads Idrotts-, fritids- och kulturförvaltning invandrare en möjlighet att fördjupa sina praktiska språk- och samhällskunskaper. Projektet inleddes i augusti 2015 och fortsätter till hösten 2017. Nya kurser arrangerars kontinuerligt.

Utbildningen består i huvudsak av kvällskurser. Kurserna riktar sig främst till unga invandrare i åldern 16-29 år, men även äldre deltagare är välkomna med. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Kontakt

koordinator Antonia Ingves antoniaingves@hotmail.com eller

ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Adress: Bildnings- och Fritidscentralen i Kristinestad / Medborgarinstitutet

Lappfjärdsvägen 163C, 64100 Kristinestad

-------------------------------

Information about courses spring 2017 have been published

The Adult Education Institute Education project and the Sport, freetime and Cultural Activity Centre in Kristinestad offer immigrants an opportunity to deepen their practical knowledge in language and society.The project started in august 2015 and will continue until autumn 2017. New courses starts on a regular basis.

The program will consist of evening courses. The courses are intended mainly for young immigrants between the ages of 16 to 29 years, but also older participants are welcome. The project is funded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen.

Contact

coordinator Antonia Ingves antoniaingves@hotmail.com or

Youth Officer Harriet Lindelöf-Sahl harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Address: Kristiinankaupungin Sivistys- ja Vapaa-aikakeskus / Adult Education Centre

Lapväärtintie 163C, 64100 Kristiinankaupunki

Uppdaterat 30.01.2017, klockan 13.32, Antonia Ingves.