Ungdomsfullmäktige

ungdomsfullmaktige 2018 

Kristinestads Ungdomsfullmäktige

 • - Partipolitiskt obundet påverkningsorgan    
  - Flerspråkigt
  - Medlemmarna är 13-25 år
  - Jobbar med frågor som berör ungdomarna
  - Strävar till att förbättra ungdomarnas situation i Kristinestad

Vad gör ungdomsfullmäktige?

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprogram

Ungdomsfullmäktige finns på Facebook

Medlemmar år 2018: Jenna Ingves (ordförande), Isabelle Back (viceordförande), Sofia Eriksberg, Tobias Eriksberg, Frida Rosenback, Ellen Siili, Jessica Lillkull, Davoud Alizada, Natascha Yli-Valkama, Alireza Nazari, Mathias Thijssen, Matias Zilliacus, Mamo Mohamad, Cazandra Yli-Valkama, Adam Ziazikov

 

 slide kontakt

  

Har du frågor? Förslag? 

Vill du bli medlem?

 • Kontaktuppgifter:

 • Jenna Ingves, ungdomsfullmäktiges ordförande, tfn 0453520995 e-post: jennaingves@gmail.com


 • eller Bildnings- och fritidscentralen:

 • Harriet Lindelöf-Sahl, ungdomssekreterare, tfn (06) 2216 264, 040-5085 240 e-post: harriet.lindelof-sahl@krs.fi 

 • Josefin Rönnqvist, projektledare/handledare för Kristinestads ungdomsfullmäktige
  tfn, 040 621 2662, e-post: josefin.ronnqvist@krs.fi

Uppdaterat 05.11.2018, klockan 11.18, Harriet Lindelöf-Sahl.