Ungdomsarbete

UNGDOMSARBETE

Untitled 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2011 fick Kristinestads ungdomsarbete utmärkelser från Finlands Barnparlament (se större här) samt från YEPP (se större här).

Allmän målsättning

Att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Främja jämställdhet mellan generationer, mellan könen och regionerna i landet, främja tolerans och kulturmångfald samt trygga en hållbar utveckling vad beträffar bruk av naturen.

Målsättningar för 2017

 • - verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga genom utvecklingsprojekt och tvärsektoriellt samarbete lokalt och regionalt och internationellt.

 • - främjande av aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran,   stödja  de ungas sociala identitet  i samverkan med ungdomsföreningar,  sammanslutningar och  övriga grupper för att motverka marginalisering av unga.

 • - öka och förbättra kanaler för ungas hörande, delaktighet och inflytande, genom parlament,  ungdomsinformation,  rådgivningsservice  och pedagogisk handledning. Regionala samarbetsprojektet www.decibel.fi utvecklas med ungdomsinformation och rådgivningsservice till barn och unga. För att upprätthålla parlament, ungdomsråds- och ungdomsgårdsverksamhet krävs en ungdomsarbetsledare.  

 • YEPP

 • 65725 462253732504 53617250

  Kristinestad är sedan 2002 med i det internationella ungdomsprojektet YEPP (Youth Empowerment Partnership Program) – projektet arbetar för att främja ungas delaktighet och möjligheter till att påverka lokalt och globalt. Projektet strävar till att motverka främlingsfientlighet och ungas utanförskap. www.yepp-community.org.

 

 

 

   

UNGDOMSRÅDET

 

UNGDOMSKANALEN 

 • Skall fungera som en mötesplats för ungdomar

 • Vill uppmuntra ungdomar att lära sig påverka lokalt och globalt genom media

 • Erbjuder seminarier, utbildning och workshops med professionell medieutrustning

 • Samarbetar med europeiska och nordiska nätverk

   

Kristinestads Ungdomsgård

Strandgatan 37, 64100 Kristinestad.

Internet café integrationscafé tisdag och fredag  kl 16-20 (åldersgräns 18+ efter kl 17)
Ungdomskväll torsdagar kl 18-21, åldersgräns 12-17 (inte under sommaren). Kvinnocafé onsdagar klockan 14:00-16:00 (inte under sommaren).

Datorer, biljard, bordtennis, spel. Temakvällar, film, musik m.m. Lämplig lokal för veckoslutskurser, möten och dylikt. Har du önskemål och synpunkter om ungdomsgården eller behöver du utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet? Kontakta fritidsbyrån tel 06-22 16 264, ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl

Mer info och bilder på Ungdomsgårdens egna sidor

 

 

Uppdaterat 20.11.2017, klockan 15.06, Antonia Ingves.