Välfärdsnämnden

Nämnden har 9 medlemmar.

Föredragande:

Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl,
tfn 06-221 8501, christian.lindedahl@krs.fi

Under mandatperioden 2017-2019 har nämnden följande sammansättning:


Medlem


Ersättare

Anna-Kajsa Blomqvist, ordf.

Tobias Lillandt

Sari-Milla Ingves, viceordf.

Pia Patoranta-Wiik

Kaj Kärr

Agneta Teir

Janne Smeds

Christer Rönnlund

Alf Knuts

Theo Granfors

Tina Nyholm

Josefin Stenlund

Lena Wissander

Carita Björne

Pauliina Andlin

Heidi Andlin

Mikael Perjus

Pekka Ollila


Stadsstyrelsens representant

Peter Nygård

 

Uppdaterat 15.10.2018, klockan 11.34, Anette Norrgrann.