Musiklinjen

Musiklinjen

Startdatum: 19 aug 2019 , Slutdatum: 22 maj 2020

På musiklinjen får du en bred teoretisk och praktisk grundutbildning inom rytmmusik (pop, rock, jazz). I undervisningen behandlas ensemblespel, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, musikanalys, rytmik, stilkännedom och praktiskt arbete i samarbete med skolans övriga linjer. Du får även personlig instrumentundervisning.

RS3464 MJH 0371

Du kan söka till musiklinjen oberoende av din kunskapsnivå och tidigare musikutbildning. Under läsåret ger studerandena konserter på folkhögskolan, i närregionen, på mässor och i skolor samt deltar aktivt i musiklivet i Svenskfinland.

 

Innehåll

Centrala ämnen är: ensemble, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, rytmik, stilkännedom, musikanalys och praktiskt arbete samt personlig instrumentundervisning

Tillvalsämnen: Notskrivningsprogrammet Sibelius

Läroplanen för linjen hittar du här (kommer snart).

 

Ansök nu

 

Grundläggande information

Utbildningens namn: Musiklinjen

Adress där utbildning ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd

Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk: Svenska

Omfattning: 1-2 år. 36 veckor per läsår. 25 timmar undervisning per vecka

 

Datum

Startdatum: 20 aug 2018

Slutdatum: maj 2019

 

Kontaktperson
Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
tel (+358) 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

 

Kostnad
100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva. Gemensamma konstnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 25€/termin Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

 

Övrigt

Inträdeskrav: grundskola

Studiesocial status: Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål: Eleven får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik).

Målgrupp: Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom pop-, rock-, och jazzmusik

Litteratur: Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning: Personligt instrument

Utbildningsmiljö: Folkhögskoleutbildning dvs fri bildning. 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Bl.a. ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum.

Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjer.

Övrigt: På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Uppdaterat 25.01.2019, klockan 11.34, Casper Sahlström.