Ljudtekniklinjen

Ljudtekniklinjen

Startdatum: 19 aug 2019 , Slutdatum: 22 maj 2020

På ljudtekniklinjen får man en bred teoretisk och praktisk grundutbildning. I undervisningen behandlas både musikinspelning och konsertljud. Man behöver inga förkunskaper för att söka till utbildningen, men även mer rutinerade tekniker har utbyte av studierna.

I utbildningen läggs stor vikt på musiken, stilkännedom och ett analytiskt förhållningssätt till både musik och teknik. Den breda tekniska  och musikaliska utbildningen är sedan till stor nytta i alla former av musikalisk verkasamhet.

ljudteknik

Praktiskt arbete

Inspelningar görs i skolans studio i samarbete med skolans övriga linjer. Vi gör även inspelningar med mobil utrustning. Ljudtekniklinjen sköter tekniken vid skolans konserter samt andra shower och evenemang i regionen.

Centrala ämnen

  • • Apparaturkänndom - Mikrofoner, mixerbord, processorer, inspelningsapparatur, synthesizers m.m.
  • • Akustik - "Vad är ljud", studion och konsertlokaler.
  • • Inspelning, redigering och mixning
  • • Ellära - anpassad till branschen och ljudteknikerns behov.
  • • Musikämnen - musikhistoria, instrument- och stilkännedom samt musikteori.

Du kan avlägga examen i musikteori, tonträffning och instrument (1/3-3/3) enligt musikinstitutens fordringar.

Skolan har en inspelningsstudio i internationell toppklass utrustad med Protools HD3 och ICON D-Control. Studion har 2 kontrollrum, 5.1-lyssning och varierbar akustik. Dessutom har skolan en mindre inspelningsstudio samt flera arbetsstationer.

 

 

Ansök nu

 

Grundläggande information

Utbildningens namn: Ljudtekniklinjen

Adress där utbildningen ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd

Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk: Svenska

 

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi

 

Datum

Startdatum: 20 aug 2018

Slutdatum: maj 2019

 

Pris

Kostnad: 100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva. 25€/termin för gemensamma kostnader såsom utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-cd, m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/veckoslut.

 

Övrigt

Inträdeskrav: grundskola

Studiesocial status: Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål: En ljudteknisk kurs med brett innehåll. En god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier.

Målgrupp: Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i ljudteknik

Material och utrustning: Anteckningsmaterial

Utbildningsmiljö: 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

Övrigt: På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Uppdaterat 25.01.2019, klockan 11.33, Casper Sahlström.