Band- och artistläger

Kom pa lager med oss

Testa olika dansstilar, spela i band, få undervisning i ditt huvudinstrument, lär dig mer om improvisationsteater, banda in låtar i studio, var en stjärna – kom på Band- och artistläger till Lafo 3-7 juni 2019! Välj mellan en av de två lägerinriktningarna 1. Spela i band eller 2. Dans, drama och artisteri. Lägret är öppet för alla mellan 7 och 18 år.

Under lägret får du ta del av roliga workshoppar som utvecklar dina talanger, oavsett vad du drömmer om att bli i framtiden. På lägret stärks din kreativitet, positivitet och självkänsla. Du blir en medspelare i gruppen och erövrar modet att kasta dig in i situationer utan manus, notblad eller given koreografi.

Byggstenar för workshopparna är fantasi, spontanitet, medspelarskap, kroppslighet, musikalitet, rumslighet, karaktärsgestaltning och scenvana.

Lärare på lägerinriktning 1. Spela i band är musikläraren och frilansmusikern Emil Nordström samt Lafos ordinarie lärare Kenneth Nordman och Kalle Teir. På lägerinriktning 2. Dans, drama och artisteri är det teaterpedagogen Sarah Bergkulla och dansläraren samt en av grundarna av Flow Dance Company Sandra Sundlin som håller i trådarna. 

Som avslutning på lägret ordnas en gemensam show med musik, dans och drama fredagen den 7 juni! Anmäl dig till lägret nu! Anmälningsblanketten finns här nedanför. Sista anmälningsdag till lägret är 24.5.2019.

Lägret hålls dagtid kl. 9-15 på Lappfjärds folkhögskola. Undervisningen är indelad enligt tidigare kunskaper och ålder. Undervisningsspråket är svenska. Deltagaravgiften för en veckas läger med undervisning, lunch och mellanmål är 100 €. Vid behov kan övernattning ordnas. Kontakta i sådana fall platschef Casper Sahlström via telefonnummer 040 845 6870 eller e-post casper.sahlstrom@krs.fi.

Lägret stöds av Regionförvaltningsverket.

Anmälan till Band- och artistläger på Lafo 3-7.6.2019


Anmälan till lägret är bindande. Kontakta genast Lappfjärds folkhögskolas platschef Casper Sahlström via telefonnummer 040 845 6870 eller e-post casper.sahlstrom@krs.fi om du får förhinder.

Alla ansökningsuppgifter behandlas konfidentiellt.

Lafo kommer att filma och fotografera delar av lägret. Materialet publiceras på skolans sociala mediekanaler. En särskild blankett för godkännande av att synas på arrangörens plattformar skickas ut till deltagarna före lägerstart.Uppgifter om lägerdeltagaren:


Uppgifter om vårdnadshavaren:Uppdaterat 09.05.2019, klockan 13.31, Annika Ekholm.