Kulturhuset DUX

Sjögatan 21, Kristinestad

Konst- och kulturglädje och -upplevelser i vardagen såväl för vuxna som för barn.Information om evenemangen finns på www.kristinestad.fi

Arena för möten, seminarier, utbildning.

Kulturhuset Dux lokaliteter kan hyras av såsom kultur- och medborgarorganisationer, företag och privatpersoner
för olika ändamål, t.ex. fester, möten, kongresser, cocktailpartyn och seminarier.

Reservering av utrymmen:
Bildnings- och fritidscentralen i Kristinestad
Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare
tfn 040 5085 230, riitta.raikio-soderlund@krs.fi

Uppdaterat 20.04.2016, klockan 15.10, Riitta Raikio-Söderlund.