Idrott

1005621667 1350975886466 scaled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mega banderoll 2

 

 

 

 

PROGRAMMET 

 

 


 

 

VOLLEYBOLLTURNERING i Kristinestad Kristinahallen lördagen 29 april 2017

Motionsserie ( bolag ) och tävlingsserie.

Anmäl ditt lag till turneringen senast måndagen 24 april.
Ring: 040 5244418 eller anders.wahlberg@krs.fi
Avgift: 60 €/lag

Arrangör: Kristinestads bildnings- och fritidscentral och Kristiinan Vesa volleyboll

 

 


 

 IDROTTSPREMIERINGAR för idrottsåret 2016 - 2017

Nu kan föreningar ge förslag på vem man vill att skall tilldelas Kristinestads stads idrottsstipendier.  Lämnas in senast 3.4 2017 till anders.wahlberg@krs.fi

 Regler  

 Anhållan

 


 

STADENS STÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR kan nu sökas...finns under understöd och bidrag här till höger! 

 


 

 

 MEGA MOTIONSJIPPO söndagen 7.5 2017 i Kristinestad

   


 

Verksamhetsledare för Idrott och simhall Anders Wahlberg 040 5244418

 

Motion och Idrott allmän målsättning

Främja motion och annan idrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barn och ungas uppväxt och utveckling.

Målsättningar för 2017 

Verksamheten inriktas på att skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation och tävlingsverksamhet, främjande av goda hälsovanor och medverka till bättre folkhälsa bland invånarna.

Stödja och främja målinriktad medborgarverksamhet, samverka med idrottsföreningar, andra sammanslutningar och grupper, med beaktande av grupper med särskilda behov. Främja jämlikhet och tolerans samt stödja den kulturella mångfalden.

 


 

Uppdaterat 25.04.2017, klockan 14.40, Anders Wahlberg.