Fritid

Välkommen till bildnings- och fritidscentralen

Kristinestad erbjuder mångsidiga kultur- och motionsmöjligheter. Ett rikt föreningsliv är en av den finlandssvenska kustregionens rikedomar. Kulturhuset Dux med biograf och teater betjänar alla invånare och besökare. Välkommen till den levande kulturtraditionens skattkammare!

Bildnings- och fritidsnämnden i Kristinestad

Med sina tjänster skapar och stärker kultur- och fritidsväsendet beredskapen för att upprätthålla och utöka individens och gemenskapens mentala och fysiska kapital och välbefinnande, konstnärliga verksamhet och kulturarv samt bildning.

Biblioteks-, kultur-, idrotts-, musei- och ungdomsväsendets program- och serviceproduktion samt tredje sektorns verksamhet utgör grunden för bildning, kreativitet och välbefinnande.

Kultur-, ungdoms- och fritidsbyrån
Besöksadress Lappfjärdsvägen 163 C
Postadress PB 13,
64 101 Kristinestad
Telefon (06) 2216 200
Fax (06) 2216 241
E-mail fornamn.efternamn@krs.fi


Chef för bildnings- och fritidscentralen Maarit Söderlund
tfn. 040-7766530

Tf. biblioteksdirektör Leena Eränen
tfn (06) 2216 279, 040-5846 481

Kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund
tfn (06) 2216 263, 040-5085 230

Ungdomssekreterare
Harriet Lindelöf-Sahl
tfn (06) 2216 264, 040-5085 240


Bästa kunder inom kultur- och fritidsväsendet, vi betjänar er i frågor med anknytning till vårt verksamhetsområde. Vi tar gärna emot förslag och respons för att utveckla vår verksamhet.

Uppdaterat 02.06.2017, klockan 11.04, Kajsa Snickars.