Samhällsbyggnad allmänt

Öppethållningstider: 08.00-16.00 (sommartid 08.00-15.30)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10 , 64100 Kristinestad

Postadress: PB 13 , 64101 Kristinestad

Telefon 06-2216200/växel
E-mail förnamn.efternamn@krs.fi

 

Vattenförsörjning: FELANMÄLNINGAR tel. 040 674 3550 (dejournummer)

 

Serviceområdet för samhällsbyggnad ordnar och utvecklar myndighetsutövning samt teknisk service för stadens verksamhet och invånare, företag samt samfund.

Serviceområdet för samhällsbyggnad underlyder nämnden för samhällsbyggnad och leds av: 

Tekniska direktören Ari-Johan Myllyniemi, tfn 0405599229.

I administrativa ärenden kan kontakt tas med:

Kanslisekreterare Birgitta Nylund, tfn 06-221 6229.

 

Personalen står till tjänst med den service som finns omnämnd på våra hemsidor och vi är tacksamma för feedback och förslag till förbättringar av den service vi ger Er.

 

Uppdaterat 14.08.2018, klockan 08.57, Ari-Johan Myllyniemi.