Tekniska centralen allmänt

Öppethållningstider: 08.00-16.00 (sommartid 08.00-15.30)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10 , 64100 Kristinestad

Postadress: PB 13 , 64101 Kristinestad

Telefon 06-2216200/växel
E-mail förnamn.efternamn@krs.fi

 

Vattenförsörjning: FELANMÄLNINGAR tel. 040 674 3550 (dejournummer)

 

Tekniska centralen ordnar och utvecklar myndighetsutövning samt teknisk service för stadens verksamhet och invånare, företag samt samfund.

Tekniska centralen underlyder Tekniska nämnden och leds av: 

Tekniska direktören Ari-Johan Myllyniemi, tfn 0405599229.

I administrativa ärenden kan kontakt tas med:

Kanslisekreterare Birgitta Nylund, tfn 06-221 6229.

 

Tekniska centralens personal står till tjänst med den service som finns omnämnd på våra hemsidor och vi är tacksamma för feedback och förslag till förbättringar av den service vi ger Er.

 

Uppdaterat 01.12.2016, klockan 19.47, Ari-Johan Myllyniemi.