Planläggning och mätningsverksamhet

Aktuellt inom planläggning

Vindkraftplaner (Skedesbeskrivning)

1.Delgeneralplan för Tjöck vindkraftplan/Kristinestad Norr

(Skede: PDB varit till påseende 17.6.2013-19.7.2013, inte behandlad i tekniska nämnden)

2. Delgeneralplan för Tjöck vindkraftplan

3. Delgeneralplan vid Gamla Närpesvägen

(Skede:Förslag till plan varit till påseende 24.2-24.3.2014, inte behandlad i nämnden)

4.Vindkraftsdelgeneralplan för Lappfjärd Dagsmark

(Skede:PDB och planeförslag uppgjorts, inte behandlad nämnden)

5.Lappfjärds vindkraftplan

(Skede: Under besvär,VFD)

6.Oy Uttermossa Tuulivoimapuisto Ab

(Skede: Under besvär)

7.Mikonkeidas vindkraftplan

(Skede: Under besvär,VFD)

8.Delgeneralplan för Västervik vindkraftsplan

(Skede: Planeförslag uppgjorts, inte behandlad i stadsstyrelsen)

9.Ömossa vindkraftsplan

(Skede: Har vunnit laga kraft)

10.Lakeakangas II vindkraftsplan

(Skede: Har vunnit laga kraft)

11.Sideby havsvindkraftplan

(Skede: Har avslutats)

12.Delgeneralplan för Härkmeri Vindkraft (Arstu)

(Skede: Utkast till PDB varit till påsende 11.5-12.6.2015, ej behandlad i nämnd)

 

Listan uppdaterad 25.9.2017 AJM

 

 

 

 

Uppdaterat 04.10.2017, klockan 12.45, Ari-Johan Myllyniemi.