Krs Gatu

Besöksadress:

KRS Gatu

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé: 

Krs-Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö.

SOMMARARBETE FÖR UNGDOMAR

Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer 5 ungdomar, som fyllt 17 år i heltidsarbete under tiden 4.6 – 10.8.2018.
Lön enl. kollektivavtal. Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt 040 5450021 eller arbetsledare Rainer Frönäs 040 5603308.

Ansökan inlämnas senast 8.3.2018 till Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu, Lappfjärdsv. 10, 64100 Kristinestad eller per e-post till sekreterare maria.viikila(a)krs.fi Ansökningsblankett finns under www.kristinestad.fi (framsidan)

 

Gatuplaner 2011

Uppdaterat 25.10.2018, klockan 13.37, Erika Rämänen.