Krs Gatu

Besöksadress:

Samhällsbyggnad, KRS Gatu

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé: 

Krs-Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö.

VÄGBIDRAG

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag sökas för 2018-års underhållskostnader senast 31.1.2019. Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll ska uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser.

Blankett finns under www.kristinestad.fi Samhällsbyggnad, KRS-Gatu, blanketter, eller fås från KRS-Gatu.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801.

SOMMARARBETE FÖR UNGDOMAR (parkarbetare)

Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer 5 ungdomar, som fyllt 17 år i heltidsarbete 3.6-9.8.2019. Lön enl. kollektivavtal. Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt 040 5450021 eller arbetsledare Rainer Frönäs 040 5603308.

Ansökan inlämnas senast 22.3.2019 till Samhällsbyggnad, KRS Gatu, Lappfjärdsv. 10,
64100 Kristinestad eller per e-post till sekreterare maria.viikila@krs.fi. Ansökningsblankett finns under kristinestad.fi (nyheter). Du kan även ansöka via kuntarekry.fi/sv.

 

Gatuplaner 2011

Uppdaterat 19.02.2019, klockan 12.51, Maria Viikilä.