Kontaktuppgifter

Serviceområdet för samhällsbyggnad

Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Anttila Anneli, serviceförman (fastigheter)

Tfn 040 559 5528

Brandt Niklas, vägbyggmästare (Krs-Gatu)

Tfn 040 545 0021

Forsman-Mäki Yvette,sekreterare (byggnadstillsyn)

Tfn 06-221 6266

Grannas Emilia, mätningstekniker

Tfn 040 354 7772

Hakala Ari,vattenförsörjningschef (Krs-Vatten)

Tfn. 0400 66 2892

Myllyniemi Ari-Johan, teknisk direktör (byggnadsinspektörens ersättare > 11.4.2019)

Tfn. 040 559 9229

Heikkinen Hannu, byggnadsinspektör (borta > 11.4.2019)

Tfn. 040 182 2122

Frönäs Rainer, arbetsledare (Krs-Gatu)

Tfn. 040 560 3308

Nylund Birgitta, kanslisekreterare

Tfn. 06-2216229, 040 356 6448

Viikilä Maria, sekreterare (Krs-Gatu)

Tfn 06-2216 232, 040 591 9801

Sjöqvist Leif, vattenverksskötare (Krs-Vatten)

Tfn 0400 560 165

Virtanen Jarmo, planskötare

Tfn 0400 765 282

Forsman Helena, sekreterare (fastigheter)

Tfn 040 195 5885

Lindell Stefan, arbetsledare (fastigheter)

Tfn 040 148 9005

Östersund Tony, markanvändningschef

Tfn 040 356 6450

 

Fast. Krs Bostäder-Kiinteistö Oy 

Heinonen Tom, verkställande direktör

Tfn 040 847 1440

 

Miljövård,miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet

 

 

Uppdaterat 17.04.2019, klockan 08.41, Tony Östersund.