Kontaktuppgifter

Serviceområdet för samhällsbyggnad

Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

Fax: 06-2216285

 

 

Anttila Anneli, serviceförman
Tfn 040 559 5528

Brandt Niklas, vägbyggmästare
Tfn 040 545 0021

Forsman-Mäki Yvette,sekreterare (byggnadstillsyn)
Tfn 06-221 6266

Granfors Eivor,kartritare (mån-tors)
Tfn 06-221 6269

Grannas Emilia, mätningstekniker
Tfn 040 354 7772

Hakala Ari,vattenförsörjningschef
Tfn. 0400 662 892

Myllyniemi Ari-Johan, teknisk direktör

Tfn 040 559 9229

Frönäs Rainer,arbetsledare
Tfn 040 560 3308

Nylund Birgitta, kanslisekreterare

Tfn 06-2216 229, 040 356 6448

Viikilä Maria, sekreterare (Krs-Gatu)
Tfn 06-2216 232, 040 591 9801

Sjöqvist Leif, vattenverksskötare
Tfn 0400 560 165

Heinonen Tom, verkställande direktör
Tfn 040 847 1440

Virtanen Jarmo, planskötare
Tfn 0400 765 282

Helena Forsman, sekreterare (fastigheter)
Tfn 040 195 5885

Stefan Lindell, arbetsledare (fastigheter)
Tfn 040 148 9005

Östersund Tony, lantmäteringenjör
Tfn 040 356 6450

 

 

Heinonen Tom, verkställande direktör (Fast Kristinestads Bostäder-Kiinteistö Oy)

Tfn 040 847 1440

 

Miljövård,miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet

 

 

Uppdaterat 01.03.2018, klockan 14.25, Ari-Johan Myllyniemi.