Serviceområdet för samhällsbyggnad

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD (tekniska centralen)

ÄR STÄNGT JULI

Semester enligt följande under juli månad:

Teknisk service: sekreterare 3.7-31.7, teknisk direktör 17.7-6.8

Byggnadstillsyn: sekreterare 3.7-30.7, byggnadsinspektör 3.7-14.7

Mätningsverksamhet: kartritare 3.7-6.8, lantmäteriingenjör 3.7-30.7

Krs-Gatu: sekreterare: 10.7-23.7, arbetsledare 17.7-13.8, vägbyggmästare 3.7-30.7

Fastigheter: sekretare 17.7-30.7, serviceförman 5.7-6.8, arbetsledare 24.7-13.8

 

Krs-Vatten: vattenverkskötare 8.6-13.7, vattenförsörjningschef 3.7-6.8

Felanmälningar dejureringstelefon: 040 674 3550

 

 

 

Uppdaterat 13.07.2017, klockan 11.26, Ari-Johan Myllyniemi.