Lappfjärds daghem

Tf föreståndare Sarah Sundblom, tel 040-1418316

Gropvägen1
64300 Lappfärd

IMG 17

 

På daghemmet i Lappfjärd finns tre avdelningar:

Ekorrarna ( 1 - 2 åringar ) tel. 040-1495012

Rävarna ( 3 - 4 årngar )tel. 040-3565804

Björnarna ( 5 åringar ) tel. 040-4877024

Avdelningen Björnarna är tillfälligt inrymda i daghemmets sk Satellitenhet (den gamla finska lågstadieskolan ).

 

Lappfjärds daghem är ett tvåspråkigt daghem i centrum av Lappfjärd nära Lappfjärds skola. Daghemmet har en skyddad gårdsplan som används flitigt, i närheten finns också sportplan och tennisplan/isrink vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter.

 

I Satelliten (Skolvägen 4) finns också:

· den svenskspråkiga förskolan
· den finskspråkiga förskolan fördelat i två grupper
· morgon- och eftermiddagsvård för svenska och finska förskolebarn

Svenska Förskolan: 040 357 6265 (försk.lär Ann-Louise Toivonen)

Finskspr. förskola tel. 040 572 9824 (Marjo Sädemaa, Marita Ekholm )

 

Skol-Eftis på Lappfjärd Skola tel: 040 359 4878

 Lappfjards daghem

Uppdaterat 17.04.2019, klockan 08.42, Sarah Grannas.