Småbarnspedagogik

Dagvård i Kristinestad    
                      
Ansökan: Dagvård
Ansökan: Morgon- och eftermiddagsvård
Ansökan: Morgon- och eftisansökan för skolelever
Plan för småbarnspedagogik (2017)

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dag vård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmen.

Chef för småbarnspedagogiken: Annika Heikkilä tel. 040-5666 018

Specialbarnträdgårdslärare: Mia Rosengård tel. 0400-166 240

Annan verksamhet för barn och föräldrar

Se dagvårdsenheterna nedan för information om respektive daghems föreståndare/ ansvarig gruppfamiljedagvårdare:  

förnamn.efternamn@krs.fi

 

GRUPPFAMILJEDAGHEM:
Lilliputt 3
Pupula 

Kyrkogatan 3, 

64100 Kristinestad 

tel. 040 - 357 2017 / Arja Siili                                      

 

DAGHEM:

 

 

Kristinestads daghem


Föreståndare: Hanna Smeds, tel. 040 - 531 5570

PANDA ( 1 - 2 åringar ) tel. 040 359 4027

KOALA ( 3 - 4 åringar ) tel. 040 359 3877

ZEBRA ( 5 åringar ) tel. 040 183 7029

LILLIPUTT ( 1 - 5 åringar )  tel. 040 357 8041 ( avdelningen finns i Tjöck )

IMG 16Lappfjärds daghem

Föreståndare: Ann-Louise Toivonen tel. 040 350 0230

EKORRARNA ( 1 - 2 åringar ) 040 149 5012

RÄVARNA ( 3 - 4 åringar ) 040 356 5804

BJÖRNARNA ( 5 åringar ) 040 487 7024Dagsmark daghem

Föreståndare: Ann-Kristin Lillhannus tel. 040 4876328   dagsmark.daghem@krs.fiHärkmeri daghem 

Föreståndare: Gunilla Heinonen tel.040 1831995

 

FAMILJEDAGVÅRDARE:

I Kristinestad har vi för närvarande 7 familjedagvårdare som fungerar i eget hem.

Närmare info: Annika Heikkilä 040-5666 018Ansökan om dagvård

Ansökningstiden för dagvårdsplatser annonseras i lokaltidningarna på våren. Dagvårdsplatser kan också ansökas året runt, ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketter fås från dagvårdsenheterna och barnomsorgschefen eller här Ansökningsblankett för dagvård. Ansökningsblanketten inlämnas till barnomsorgschefen eller till det dagvårdsenhet där man i första hand ansöker om vård för sitt barn.

Daghemsföreståndarna  svarar på frågor om daghemmens verksamhet och barnomsorgschefen svarar på frågor angående familjedagvård och dagvård i övrigt.

Dagvårdsavgifter

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 06-2216225.

När dagvården upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.

 

Specialbarnträdgårdslärare

Mia Rosengård, tel. 0400-166240.nalletkeinu3

e-post mia.rosengard@krs.fi 

Specialbarnträdgårdsläraren arbetar med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Detta berör barn som t.ex. har svårigheter med motorik, talutveckling, koncentration, försenad utveckling, läs och skrivinlärning och beteendestörning, samt barn med olika diagnoser.

 

Mia testar och kartlägger barns problem för att kunna stödja på rätt sätt och gör upp specialpedagogiska program i samarbete med dagvårdspersonal, föräldrar, rådgivning och terapeuter

Både föräldrar och dagvårdspersonal kan ta kontakt och diskutera barns behov av särskilt stöd, sedan gör vi tillsammans vårt bästa för att barnen ska växa, utvecklas och lära sig så bra som möjligt.

 

 
Uppdaterat 06.11.2018, klockan 11.07, Kajsa Snickars.