Dagvård och småbarnsfostran

Dagvård i Kristinestad    
                      
Ansökningsblankett för dagvård
Ansökningsblankett för morgon- och eftermiddagsvård
Plan för småbarnspedagogik (2017)

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dag vård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns  familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmen.

Barnomsorgschef Hilkka Udd tel. 06-221 8509, 040-5666 018

specialbarnträdgårdslärare Mia Rosengård tel. 0400-166 240

Annan verksamhet för barn och föräldrar

På dagvårdsenheterna får man information från respektive daghems föreståndare/ ansvarig gruppfamiljedagvårdare: e-post: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Gruppfamiljedaghemmen:

Pupula, Kyrkogatan 3,
64100 Kristinestad
040-3577116 / Arja Siili

Lilliputt, Mörtmarkvägen 138,
64140 Tjöck tel. 040-4889360/ Jutta Jukarainen

 Lilliputt 3

Kristinestads daghem, Hanna Smeds,  tel. 040-5315570

Vekkula: 040-5302070

Stora sidan: 040-511 0085IMG 16

Lilla sidan: 040-572 9834

Lappfjärds daghem,

Ann-Louise Toivonen förest. tel. 06-2221556, 040-668 3387 
eller 040-3500230

Stora sidan: 040 - 6683387

Lilla sidan: 040 - 1592330

Nallarna: 0400 - 216173

Dagsmark daghem, Ann-Kristin Lillhannus tel. 06-2224520, 040- 544 2261 / epost: dagsmark.daghem@krs.fi

Härkmeri daghem, Gunilla Heinonen tel. 06-2226239, 040- 487 9766

Ansökan om dagvård

Ansökningstiden för dagvårdsplatser annonseras i lokaltidningarna på våren. Dagvårdsplatser kan också ansökas året runt, ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketter fås från dagvårdsenheterna och barnomsorgschefen eller här Ansökningsblankett för dagvård. Ansökningsblanketten inlämnas till barnomsorgschefen eller till det dagvårdsenhet där man i första hand ansöker om vård för sitt barn.

Daghemsföreståndarna  svarar på frågor om daghemmens verksamhet och barnomsorgschefen svarar på frågor angående familjedagvård och dagvård i övrigt.

Dagvårdsavgifter

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 06-2216225.

När dagvården upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.

 

Specialbarnträdgårdslärare

Mia Rosengård, tel. 0400-166240.nalletkeinu3

e-post mia.rosengard@krs.fi 

Specialbarnträdgårdsläraren arbetar med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Detta berör barn som t.ex. har svårigheter med motorik, talutveckling, koncentration, försenad utveckling, läs och skrivinlärning och beteendestörning, samt barn med olika diagnoser.

 

Mia testar och kartlägger barns problem för att kunna stödja på rätt sätt och gör upp specialpedagogiska program i samarbete med dagvårdspersonal, föräldrar, rådgivning och terapeuter

Både föräldrar och dagvårdspersonal kan ta kontakt och diskutera barns behov av särskilt stöd, sedan gör vi tillsammans vårt bästa för att barnen ska växa, utvecklas och lära sig så bra som möjligt.

 

 
Uppdaterat 23.08.2017, klockan 11.26, Kajsa Snickars.