Bildningskansli

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildningskansliet finns på Högåsen.                                  Läsår 2016-2017
Lappfjärdsvägen 163 C
Pb 13
64101 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       Grundläggande utbildningens

Kontaktpersoner:                                                                      Läroplan 2016 

Bildningsdirektör
Margareta Rissanen
Tel: 040-556 5733

Byråsekreterare
Ebba Nygård
Tel: 06-221 6242

Barnomsorgschef
Hilkka Udd
Tel: 06-221 8509, 040-566 6018

Uppdaterat 10.10.2016, klockan 13.29, Ann-Marie Ahlkulla.