Bildningskansli

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildningskansliet finns på Högåsen.                                  Läsår 2016-2017
Lappfjärdsvägen 163 C
Pb 13
64101 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       Grundläggande utbildningens

Kontaktpersoner:                                                                      Läroplan 2016 

Bildningsdirektör
Antero Kulonpää (tf)
Tel: 040-556 5733

Byråsekreterare
Ebba Nygård
Tel: 06-221 6242

Barnomsorgschef
Hilkka Udd
Tel: 06-221 8509, 040-566 6018

Uppdaterat 02.06.2017, klockan 12.37, Kajsa Snickars.