Bildningskansli

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildningskansliet finns på Högåsen.                                  Läsår 2017-2018
Lappfjärdsvägen 163 C                                                      Läsår 2018-2019
Pb 13
64101 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       Grundläggande utbildningens

Kontaktpersoner:                                                                      Läroplan 2016 

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund
Tel: 040-556 5733

Byråsekreterare
Ebba Nygård
Tel: 06-221 6242

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä
Tel: 06-221 8509, 040-566 6018

Uppdaterat 10.04.2018, klockan 19.23, Ann-Marie Ahlkulla.