Rakennusvalvonta

TERVETULOA RAKENNUSVALVONTAAN

RAKENNUSTARKASTAJAN SIJAINEN 

ARI-JOHAN MYLLYNIEMI, puh nro 040 559 9229

APULAISRAKENNUSTARKASTAJA (28.5-29.6.2018)

HANNU HEIKKINEN, puh nro 040 182 2122

 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavastarakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. (MRL 124 §).

HUOMIO

Oikealla kuva esittää alueet jotka ovat tutkimuksellisesti ja suojelullisesti mielenkiintoisia. Punaiset alueet ovat 1. luokka ja keltaiset 2. luokka. Ennen kun suoritetaan maankaivu-toimenpiteitä luokka 1 ja 2 alueella on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan.

Toimenpide ei vältämättä ole Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvarainen mutta Pohjanmaan museo ja Museovirasto voivat olla kiinostuneita suorittamaan inventointia ennen toimenpiteitä.

 

ARK2

 

 

Sivuvastaava:Rakennustarkastaja

Kuva: Ari-Johan Myllyniemi

Päivitetty 08.06.2018, Kello 15.34, Ari-Johan Myllyniemi.