Satamat

Kristiinankaupungin sisäsatama

Kristiinankaupungilla on pitkät perinteet merenkulkukaupunkina. 1800-luvulla kaupunki oli maan kolmanneksi suurin merikulkukaupunki. Laivaväylän syvyys on 5 m. Satama-alueella on suojakatoksia ja varastopaikkoja. Tällä hetkellä kuljetetaan pääasiassa turvetta ja metalliromua ja tuonti koostuu kalkista ja lecasorasta.

Karhusaaren satama

Pohjolan Voima Oy:n omistamaa Karhusaaren satamaan johtavan väylän syvyys on 12 m. Satamaan tuodaan pääasiassa hiiltä voimalaitokseen mutta myös raskasta polttoöljyä seudun kasvihuoneiden lämmitykseen ja kalkkia savukaasujen puhdistukseen.

Kristiinankaupunki on kaavoittanut alueen ja voimassa oleva asemakaava mahdollistaa satamalaitosten sekä varastoalueiden suurentamisen. Sataman välittömässä läheisyydessä on teollisuustontteja.

Kaupungin satamatoiminnot on lähitulevaisuudessa tarkoitus keskittää Karhusaaren satamaan.

 

Yhteyshenkilö Kristiinankaupunki:

tekninen johtaja, puh.+358 40 559 9229, sähköposti: förnamn.efternamn@krs.fi

Oy Blomberg Stevedoring Ab antaa tarjouksia lastauksesta ja purkauksesta sekä satamamaksuista.

Yhteyshenkilö Oy Blomberg Stevedoring Ab:

John Rajasalo, puh. +358 207771281; sähköposti: john.rajasalo@backman-trummer.fi

Päivitetty 13.01.2017, Kello 15.06, Ari-Johan Myllyniemi.